A.I.D Takes Over #3

A.I.D Takes Over! #3

18.12.19
arkaoda

A.I.D (Art is Dead) tanımlanmış müzikal kriterlerden bağımsızlaşma gayesi ile 2014 yılında bir araya gelmiş İstanbul menşeli bir oluşumdur. Art is Dead ismi müziğin yeni teknolojiler, yeni yöntemler, akıl yürütmeler ve deneysel eğilimler sonucunda ulaştığı son duruma gönderme yapan akışkan bir üst başlıktır. Akustik özgür doğaçlama setlerinden, yazılı elektro-akustik eserlere; severe, harsh noise stillerinden, hardcore / terror setlere, kimi mekanlara özel tasarlanmakta olan interaktif / çok disiplinli, mekansallaştırma / yerleştirme projelerine kadar çok geniş bir skalayı kapsamaktadır. Konser mekânlarında ya da ev, stüdyo, otopark gibi mekânları dönüştürerek yaratılan alanlarda hem icracı hem de dinleyici açısından müziğin deneyimlenmesi bir tür “kendinde amaç”tır.

A.I.D böylesi bir deneyimi paylaşmakta ve bunu sürekli hale getirmeye çalışmaktadır.
A.I.D çatısında her emek gönüllülük esası ile verilmektedir.

EMBODEAD & ARMonic
Çağrı Erdem, çalışmalarını elektro-akustik doğaclamada makine-beden etkileşimi üzerine sürdüren bir müzisyen ve Oslo Üniversitesi’nde araştırma görevlisi. İnsan bedenindeki kas sinyallerini bilgisayar müziği kontrolü, makine öğrenmesi ve algoritmik performans bağlamlarında araştıran Çağrı; performanslarında, hareketi mutlak bir kontrol aracı olmanın ötesine taşıyarak makine ile kesinsizlik üzerine kurulu bir diyalog oluşturmaya calışıyor.
http://cagrierdem.net/

Görkem Arıkan, bilgisayar müziği performansının ekranlara olan bağımlılığını minimumda tutmaya çalışarak, hem bilgisayarla hem de seyirciyle kurduğu bağı arttırmayı amaçlar. ARMonic, DIY giyilebilir sensörler yoluyla beden ve bilgisayar arasında fiziksel bir ilişki kuran, beden hareketleriyle sesleri eğip büken, dışavurumcu bir elektro-performanstır. Performansın öznesi, algoritmaları yöneten bir orkestra şefi olarak düşünülebilir.

works